historik

Förord

När vi började jobba med att försöka få igång en dansklubb i Kalmar hösten 1990, kunde vi aldrig i våra vildaste fantasier tänka oss att det skulle bli såhär bra. Det enda vi tänkte på var att få igång en verksamhet som möjliggjorde dans utanför dansrestaurangerna på fredags- och lördagskvällarna. När vi sedan märkte vilket ”tryck” det blev, var det inte svårt att jobba vidare. Visst var det lite jobbigt med alla ordförandebyten i början, men efter några år utkristalliserades en stomme i styrelsen och sedan har det kommit in nya friska krafter efter hand. Nu har vi en styrelse som består av både ”gamla rävar” och ”ungt friskt blod”. Detta är en bra mix som ser till allas intresse och för klubben framåt i utvecklingen. Nu är det bara att hoppas och tro på fortsättningen kommer att bli lika händelse- och framgångsrik. På vilka sätt får vi se, men det finns mycket som fortfarande är ogjort. Alla har vi våra drömmar att uppfylla. Det har inte varit lätt att skriva ihop historiken. Ni kan själva tänka er vad minnen som kommer upp under tiden man jobbar med materialet. Många saker är svåra att få ner på papper, för det är kanske bara minnen för mig, men jag hoppas att ni får en uppfattning om hur klubben utvecklats under åren.
//Elisabeth

1990

Förberedelser till en dansklubb i Kalmar började med att Carina Herdinius, Bengt Wetterhorn, Eva Gustafsson och Elisabeth Olsson träffades den 3 september 1990. Då hade Eva pratat med Våge Hagelberg i Jivers (Växjö) och Lasse Blomberg i Snésteg (Oskarshamn). Vi diskuterade hur vi ville att klubben skulle fungera och hur vi skulle gå till väga för att bilda en förening, hur och var man får för bidrag samt lokalfrågan. Vi hade olika alternativ på lokaler som vi skulle kolla upp. Carina skulle även kolla upp bidragsbiten. Nästa möte var den 11 september. Vi bestämde att vi skulle boka samlingssalen på Stensbergs servicehus tre söndagar på försök, innan vi registrerade klubben. Då skulle vi kolla intresset och om intresset höll i sig. Tiden för danskvällarna beslutades vara mellan 18 och 21. Första danskvällen blev den 7 oktober. Vi beslutade att föra ut ”ryktet” via ”djungeltelegrafen” för vi kände så pass många som var intresserade av att dansa. Det tredje mötet innan första danskvällen, ägde rum den 3 oktober. Vi diskuterade hur vi skulle gå till väga om vi skulle starta en förening, var vi måste vara registrerade. Carina hade fått lite papper från Fritidsförvaltningen och Länsstyrelsen, som vi tittade i. Sedan pratade vi om hur vi skall lägga upp danskvällarna, och vi kom fram till att det skall vara ”fri dans” och att vi fyra får se till att alla får dansa. Vi pratade även om att köra danskursmodellen, att skicka fram tjejen/killen ett steg efter varje dans, så att alla får dansa med alla. Elisabeth sa att hon kan ordna bandspelare och band de första gångerna. Den 7 oktober var det så dags för klubbens första dans. Den hölls en söndag i samlingssalen på Stensbergs Servicehus i Kalmar. Efter två söndagsdanser var det dags för det fjärde mötet, vilket ägde rum den 24 oktober. Vi pratade om hur vi tyckte att det hela fungerade och vi var överens om att det fungerade bra. Vi hade varit lite rädda för att det inte skulle komma tillräckligt med folk, så att vi kunde täcka lokalhyran på 200 kr/gång. För att få in dessa pengar har vi tagit ut en avgift på 10 kr/gång och dansare och för att det hela skulle gå ihop var vi tvungna att vara 20 personer och det har det varit ganska exakt. Sedan diskuterade vi om det var någon ide att fortsätta. Eftersom vi hade fått så många positiva gensvar beslutade vi att det var lönt att höra av sig till Svenska Danssportförbundet och höra vad de har för regler för att starta en förening. Carina och Bengt åtog sig detta uppdrag. Den 11/11 var det så dags för val av interimsstyrelse(tillfällig). Valet genomfördes via handuppräckning och interimsstyrelsen fick följande utseende:

Carina Herdinius ordförande
Eva Gustafsson vice ordförande
Elisabeth Olsson sekreterare
Bengt Wetterhorn kassör
Åsa Hellberg suppleant
Annika Ohlsson suppleant

Denna styrelse fick i uppdrag att jobba fram stadgarna för en dansklubb i Kalmar. Årsmöte skall sedan hållas i januari eller februari 1991.

1991

Konstituerande årsmöte hölls den 3/2 1991 på Stensbergs servicehus. Det var 24 personer närvarande. Namnförslagen som det röstades om var:

Dansklubben Calmare Nyckel-buggarna
Dansklubben Calmare Nyckel
Dansklubben Calmare Nyckel Boogie Woogie
Dansklubben Kalmarsundsbuggarna
Dansklubben Qvastabuggarna
Dansklubben Kalmar Crazy Legs

Efter en första omröstning finner ordförande Carina Herdinus Dansklubben Kalmar Crazy Legs antaget. Efter votering blir det istället Dansklubben Calmare Nyckel. Styrelsen blir den samma som interimsstyrelsen och valberedningen blir Anna-Karina Rathjen, Carina Andersson och Anders Liljegren. Medlemsavgiften beslutas bli 150 kr förvuxna. Avgiften för barn/ungdomar bordlades. Årsmötet beslutade att klubbens färger skall vara röd och svart. Redan den 17/3 samma år var det ett extra årsmöte då ordförande Carina Herdinus hade fått annat jobb, som gjorde att hon inte kunde vara kvar som ordförande. Istället valdes Eva Gustafsson till ordförande och Johnny Andersson till vice ordförande. Namnet ändrades också till Dansklubben Spinnrockarna efter omröstning mellan:

Dansklubben Spinners
Dansklubben Spinnrockarna
Dansklubben Stenkul
Dansklubben Quicksteps
Dansklubben Stjärnbuggarna
Dansklubben Kalmar Crazy Legs

Under 1991 löste 49 personer medlemskap i klubben. Klubben fortsatte med sina söndagsdanser på Stensberg och snittet under året var 22 personer per söndag. Man hade även besök av ledare från Snésteg i Oskarshamn samt från Jivers i Växjö. Redan detta första år sålde man lotter på Kalmar Marknad. Man försökte få igång danskurser för ungdomar mellan 13 och 18 år, men tyvärr fick de ställas in p.g.a. av för få deltagare.

1992

På årsmötet 1992 var det så dags för nästa ordförande att ta över. Nu valdes Johnny Andersson till ordförande och Anders Liljegren till vice ordförande. 216 personer löste medlemskap under 1992 och då var 65 ungdomar. Detta berodde på att klubben nu börjat hålla kurser i Kalmar Folkets Park samt i Läckeby. Klubben fick även igång tävlingsverksamheten. Det var sammanlagt 10 par som var representerade klubben på 8 tävlingar. För att utveckla dansarna kom ledare från Snésteg. De höll teknikträning i bugg samt prova-på-kurs i jitterbug. För att utveckla klubbens egna ledare var sex personer iväg på UL1-utbildning. Man började även med uppvisningar på stan och detta spred verkligen klubbens namn. Detta år började man även med brännboll och grillning i Kalmarsundsparken.

1993

När årsmöte hölls 1993 var det så dags för en ny ordförande, Anders Liljegren. Detta år införde vi även invalda ansvarsgrupper. Detta år löste 553 personer medlemskap, varav 154 var ungdomar under 17 år. Kursverksamheten ökade nu till att kurser hölls i Kalmar, Läckeby, Trekanten och Vassmolösa. Tävlingsverksamheten ökade med framförallt ungdomspar. Även detta år kom det ledare från Snésteg och Jivers för att hjälpa klubbens dansare med utvecklingen. Söndagsdanserna fortsatte med ungefär samma deltagarantal som tidigare, på Stensberg. Utbildandet av ledare fortsatte. Fyra personer gick UL1 och nio personer var på DSFs utbildningsvecka i Hjo. Deltagarna fördelades på UL3 Bugg, Dubbelbugg, Rock´n Roll, Boogie Woogie, Barnbugg samt Förberedande domarutbildning. Detta år utvecklas uppvisningarna med dubbelbugg, rock´n roll och formationsdans. Förutom lottförsäljningen på Kalmar Marknad börjar klubben sälja Bingolotter. Söndagsdanserna flyttas till Kalmar BTKs lokaler på Borgavägen i Kalmar, då Stensberg skall renoveras. Man börjar även jobba för att klubben skall få en egen lokal.

1994

Nu har klubben kvar sin ordförande från föregående år för första gången i klubbens historia och det är Anders Liljegren som sitter kvar. Klubbens medlemsantal har nu ”stabiliserats”, det var nämligen 581 personer som löste medlemskap 1994, varav 166 var ungdomar. Detta beror på att klubbens kursverksamheten i stort sett är oförändrad, endast platserna var kurserna hölls, har ändrats. Utbildandet av kursledare fortsätter också. Förutom UL1-kurser, är klubben representerad på DSFs utbildningsvecka i Hammarö utanför Karlstad. Detta är en förutsättning för att kursverksamheten skall fortsätta. 1994 hålls det första Calmarelägret i Funkaboskolan. Det är 80 deltagare (varav 24 var från Spinnrockarna) från nio klubbar. Responsen var mycket positiv, både genom brev, telefonsamtal och samtal på efterföljande tävlingar. Alla var överens om att detta arrangemang måste komma tillbaka nästa år.

Detta år startas även en klubbtidning, SPIRan. Den kom ut fyra gånger under året med reportage och information om klubbens verksamhet samt annonser. Nu har det blivit verklighet med en egen lokal för klubben. Efter många turer kunde vi börja jobbet med att iordningställa lokalen på Verkstadsgatan. Jobbet började i september och allt gjordes med ideella krafter Varje ledig stund lades på lokalen och ibland kunde det bli uppåt 70 timmar per vecka (detta gjordes parallellt med ordinarie arbete). Vi ville ju in med verksamheten så snabbt som möjligt, för att slippa betala hyra på olika ställen. Det var lite provisoriskt i början, vi hade ett fint dansgolv men resten av lokalen såg ut som en stor byggarbetsplats. Detta stärkte bara klubbkänslan. I november fick vi hjälp av två ALU-killar som fortsatte vårt arbete. Trots detta blev det ändå många timmar i lokalen.

1995

1995 För första gången i klubbens historia minskar medlemsantalet till 563 personer, varav 163 var ungdomar. Detta beror på att vi ändrade kursupplägget. Tidigare hade vi hunnit med både steg 1 och 2 på en termin, men nu ändrade vi till fler gånger per kurs och då hann vi inte med mer än en kurs per termin. Även detta år var det utbildningsvecka genom DSF och denna hölls i Fagersta. Klubben var representerade med tre deltagare.

Ryktet om fjolårets succé hade spridit sig. Årets upplaga av Calmarelägret hölls i Lindsdal med 138 deltagare från 18 olika klubbar. Spinnrockarna hade med 26 personer. Även i år blev det responsen stor.

Den 22 april var det så dags att inviga lokalen på Verkstadsgatan. På dagen var det Öppet Hus och på kvällen var det mat och dans till Peter Rudenborgs orkester. Lokalen fick då namnet Dansanten. Nu flyttades verksamheten helt och hållet, både söndagsdansen och de flesta av kurserna, till Dansanten. Här fanns ju allt, lokaler för kurs och träning, omklädningsrum, mötesrum och café.

1995 var klubben så iväg på sin första planeringskonferens. Den hölls på Ronneby Brunn en helg i oktober. Temat för helgen var ”Framtiden”. Här sammanfattade vi 1995 och gjorde planeringsförslag för 1996.

1996

Detta år ökar medlemsantalet igen. 578 personer blir medlemmar, varav 176 är ungdomar. Den 23 oktober hölls klubbens fem-årsfest i Teleskolans restaurang. Impalas orkester spelade för de ca 130 gästerna.

Att festen hamnade i november istället för i februari berodde på Calmarebuggen, klubbens första tävling. Det var en rikstäckande debutanttävling med 350 deltagare och ca 800 personer i publiken.

Allt fungerade perfekt och det var ett femtiotal funktionärer som hjälpte till under helgen, men det var en massa arbete som lagt grunden till detta arrangemang. Detta ”förarbete” hade lagts många månader tidigare av en grupp på ca 10 personer.

Detta år har Calmarelägret 240 deltagare från 18 klubbar och lägret hålls, som i fjol, i Lindsdal. Nu känns det som om gränsen för antalet deltagare är nådd, för att alla skall få ut något av lägret. Årets planeringskonferens hölls i Kalmar. Här var det ”brainstorm” om vad klubben kunde utveckla, bl.a. nya danser, aktiviteter förutom dansen mm.

1997

I år ökade medlemsantalet med 204 vuxna medan ungdomsantalet låg lika som i fjol. Dvs 782 medlemmar, varav 176 är ungdomar. Klubben hade två stora händelser, och ett antal mindre under året. Först var det DM som gick av stapeln i mars. DM var kombinerat med en sluten tävling.

Den andra var SM, som arrangerades tillsammans med Snésteg från Oskarshamn, den 15-16 november.Detta var ett stort arrangemang som det jobbats med i nästan ett helt år innan. På sluttampen tog många ledigt för att hinna med allting. Att arrangera ett SM görs inte på en eftermiddag och det var en stor stab som lagt ner många timmar under året. Vi hade även ”anställt” två ALU-arbetare för att hjälpa till med all administration. Till detta kom även en ALUare som hjälpte till med byggandet av t.ex. sargen som skulle avgränsa dansgolvet. 721 deltagare och publiken fyllde Kalmar Sporthall under de två tävlingsdagarna, dvs det var ca 2.000 personer varje dag.

Till detta kommer sedan det stora antalet funktionärer, som jobbade ideellt.

Förutom dessa två tävlingar arrangerades Calmarelägret. Årets läger var förlagt till Kalmar Sporthall med övernattning i Lars Kaggskolan. Deltagarantalet har ökat något sedan i fjol men så var det också större lokaler. Trots tre så stora arrangemang fortsatte den ”vanliga” verksamheten som vanligt med kurser, uppvisningar, motionsdans, fixande i Dansanten, utbildningar mm. Det är tur att det fanns så många som hjälpte till, för det var mycket att göra under året.

1998

Årets medlemsantal minskade, men ungdomarna ökade och detta var mycket positivt. 758 personer löste medlemskap, varav 194 var ungdomar. Året efter den stora urladdningen, med SM 1997, lugnade det ner sig lite utan att för den delen gå på sparlåga. Calmarelägret fyllde fem år och detta firades med en tävling samt bankett på lördagskvällen. Med 250 deltagare och 50 medföljande personer så behövs det många funktionärer, och det hade klubben. 75 personer ställde upp denna helg i augusti för att genomföra Calmarelägret. Förutom Calmarelägret har verksamheten flutit på som ”vanligt”.

Utbildning på annat håll!

Det har varit utbildningar, både internt och externt, man har fixat i lokalen, det har varit uppvisningar i bl.a. Kalmar, Nybro och Färjestaden. Sedan har det varit ”gamla” klassiker som lottförsäljning på Kalmar Marknad och brännboll i Kalmarsundsparken. Nu är klubben sju år och vi börjar hitta verksamheter som fungerar, men för den skulle finns det alltid nya utmaningar på gång.

Vi åkte på SM i Luleå

1999

Nu är 1.000-personersgränsen sprängd när det gäller medlemsantal. I år löste 1.001 personer medlemskap, varav 293 var ungdomar. Grunden till detta är de 14 buggkurserna för vuxna och de 15 ungdomskurserna. Till detta kommer sedan ett antal specialkurser, t.ex. foxtrot och externa kurser på bl.a. företag och skolor. För att hålla igång så många kurser krävs det en hel del ledare och hjälpledare. Det har anordnats olika utbildningar för att få fram alla dessa duktiga ledare, både internt och externt. Uppvisningsgruppens verkliga höjdpunkt kom när de var i Stettin i Polen och höll uppvisning. Det var uppvisning på en byggmässa på dagen och på hotellet på kvällen.

Årets Calmareläger blev lika uppskattat och välbesökt som fjolårets. I mars gjordes ett samarrangemang med Kalmar BTK. Det var en helg där ungdomar från båda föreningarna fick prova på varandras sporter. Det kom ett 80-tal ungdomar och det var ett lyckat arrangemang med övernattning i Dansanten.

I februari arrangerades Kalmar Grand Prix, en rankingtävling inför SM. Arrangemanget var lika lyckat som SM, men det var inte riktigt lika många tävlande och lika stor publik. Trots detta var stämningen i Sporthallen hög och alla, både tävlande, publik och arrangörer, mycket nöjda.

På DM kom klubbens största framgång på tävlingssidan, ett guld i Boogie Woogie för vuxna. Då klubbens enda Boogie Woogie par Tobias och Sara.

Efter att i många år haft en klubboverall som gick i rosa, cerice och vitt, bytte vi till en som går i marinblått, rött och vitt. SPIRan gick i graven och ersattes med en hemsida på Internet. Trots detta kommer en Mini-SPIRan ut med två nummer per år, men det är bara med viktig information som t.ex. kallelse till årsmöte och medlemsmöte mm.

2000

I år minskade medlemstalet något. Det var 910 personer som läste medlemskap, varav 255 var under 17 år. En minskning från i fjol, men inget oroväckande. Av dessa 910 personer var det 23 som representerade Spinnrockarna på SM i Västerås. I fjol var det 11 personer, så det var en markant ökning. Detta är frukten av alla kurser och träningar som Spinnrockarna håller varje år. På träningssidan kan noteras att Calmarelägret inte hölls i år, utan ersattes med ett Micro-läger där endast klubbens tävlande samt tävlande från två andra föreningar deltog.

Kursverksamheten var lika stor som föregående år, och ledarkåren var lika stor. Ledarna hjälpte även till i garderoben på Kristallen i Nybro, när de arrangerade danskvällar. Detta var ett ypperligt tillfälle att slå två flugor i en smäll, tjäna in pengar till klubben och dansa. Ett annat sätt att få in pengar till klubben har varit uthyrningen av Dansanten till Jenny Nyströmskolans estetlinje på dagarna. Två aktiviteter som varit mycket uppskattade, har varit resan till Liseberg. Den gick av stapeln den 27 maj. Uppslutningen blev så stor, att vi fick hyra en dubbeldäckare till buss, för att alla som ville följa med skulle få plats. Väl i Göteborg ösregnande det hela dagen. Trots detta var alla nöjda och glada. En annan aktivitet som var väldigt uppskattad var den traditionella brännbollen i Kalmarsundsparken. Årets upplaga fick ett ungdomslag och ett vuxenlag. Ungdomarna trodde att de skulle vinna jättelätt över de gamla gubbarna och gummorna, men tji fick de. Det blev istället 2-1 i matcher till de vuxna. Men detta brydde sig inte ungdomarna om efter matcherna, för då var det grillning som gällde.

2001

859 personer löste medlemskap i år, varav 236 var barn och ungdom. Det är en minskning sedan i fjol, men det är positivt att inte antalet under 17 år har minskat procentuellt lika mycket som de vuxna. Man kan ju jämföra med medlemsantalet för 10 år sedan och då har det ökat lavinartata. Första året var vi endast 49 personer. Årets stora händelse var alltså 10-årsjubiléet. Det började redan på dagen då det var öppet hus på Dansanten. Där hade vi gjort om Studion till muséum, för att visa allt som hänt under åren.

Där var foto och tidningsurklipp, tävlingskläder från ”tidernas begynnelse”, alla Calmarelägrets tröjor, många av de priser och pokaler tävlingsparen vunnit genom åren samt berättelsen om hur klubben startades. I Stora lokalen var det träning för de tävlande och i caféet serverades det kaffe och hembakta kakor. De tävlande var även nere på Giraffens Köpcentrum och hade uppvisning. På kvällen var det årsmöte, trerätters meny och dans i Kalmar Folkets Park för ca 350 personer. Årsmötet hölls på datumet 10 år efter det första årsmötet. Under kvällen var det även diverse jippon. Uppvisningsgruppen gjorde en bejublad uppvisning där de bl.a. visade upp klubbens första formationsdans.

Många av de som är med i uppvisningsgruppen är tävlande och tävlingsgruppen har som vanligt haft ett mycket bra år. Nämnas kan att klubben har fått sitt första par i Bugg Vuxnen A, där båda tävlande har gått igenom alla klasserna, tävlande för Spinnrockarna. Jubileumsåret har Dansanten fräschats upp ordentligt. Det började med att man satte in undertak och spotlights i caféet och hallen. Under sommaren storstädade man hela lokalen och strax innan jul köpte man in nya stolar till caféet. Dessa stolar kommer att levereras i början av 2002. Under året har Jenny Nyströmskolan, Tae kwondooklubben och Salsaföreningen hyrt Dansanten. Skolan på dagarna och de andra två föreningarna de kvällar Spinnrockarna inte har egen verksamhet i lokalen. Kursversamheten har varit igång som vanligt hela jubileumsåret, men höstens avslutning blev en riktig höjdare för ungdomarna. Då fick de dansa till det band, som skulle spela på vuxenavslutningen senare på kvällen, i två timmar. Detta var en stor upplevelse eftersom många av ungdomarna endast har dansat till musikanläggning tidigare.

2002

I år har 797 personer löst medlemskap i Spinnrockarna. Fördelningen var 190 barn/ungdomar och 607 vuxna. Det är en minskning med 62 personer från 2001. Minskningen blev 46 barn/ungdomar och 16 vuxna. Den största anledningen till att barn/ungdomstalet minskade var att kurserna i Nybro inte gick lika bra som tidigare. Antalet kurser har varit lika många, men antalet deltagare har som sagt sjunkit. Rullstolsdans är ny på kurssidan. Det har varit ca 8 par som dansat bl.a. bugg och vals i rehabs lokaler på Björkenäs. Flera av paren har även börjat tävla och det gav utdelning direkt. Två guld i nybörjarbugg och två silver i cha cha.

Den 28 november gick Klubbmästerskapet av stapeln i Kalmar BTKs lokaler. Det var ett mycken mycket uppskattad tillställning med ca 100 tävlande och många fler i publiken. De tävlande representerade allt från nybörjarkurs barn till vuxen A tävlande.

Den 9 mars arrangerade Spinnrockarna DM i bugg och rock´n roll för Småland, Blekinge och Skåne. Det var en härlig dag med 416 dansare, varav 43 från Spinnrockarna, och ungefär 600 på läktaren. Klubben fick sina första DM-segrare i juniorbuggen. Jag vet inte vem som var gladast, ungdomarna eller mammorna. Mammorna stod i alla fall och grät när namnen ropades upp! Samma par tog sedan en silvermedalj på Junior SM. Vilket år de hade!

Detta år lämnar Jenny Nyströmskolan Dansanten, de har fått egna lokaler på skolan. Tae kwondon fortsätter däremot att hyra lokalen, de tider som vi inte själva nyttjar.

För att planera upp all verksamhet, åkte 28 personer till Ronneby Brunn den 17-18 augusti. Detta blev en kombinerad Framtidskonferens och umgängesresa. Det är nyttigt att åka iväg så, för det är många roliga, vilda, nyttiga och konstruktiva förslag som kom fram och som vi skall jobba vidare med.

2003

2003 rullade verksamheten på i gamla inkörda spår. När det står att vi rullat på i gamla inkörda spår, så kan det nämnas att det varit välfyllda kurser i både Kalmar och Nybro. För att hålla igång 7 vuxenkurser och 5 barn/ungdomskurser, har det gått åt en hel del ledare. Dessa har gjort ett kanonjobb och för att utvecklas framåt, så har det ordnats interna kursledarutbildningar med både interna och externa ledare. Nya ledare har även varit iväg på externa utbildningar så som basblocksutbildning i Karlskrona och Växjö samt funktionärsutbildning i Växjö. Den senare utbildningen är för att få funktionärer till kommande tävlingar.

När kursavslutningarna har varit, vårens i Kalmar Folkets Park och höstens i Kristallen i Nybro, så kan man se vilka duktiga ledare klubben har. Det märks på alla som gått kurs, både barn, ungdomar och vuxna, när de släpper loss på dansgolvet. På höstens upptaktsdans på Skälby loge, var det inte många som kom, men de som var där hade mycket roligt och stor plats att dansa på. På alla tre danserna var det en blandning på både kunskapen, beroende på vilken kurs man gått, och åldern, men alla dansade med alla. Det kallas dansglädje!

På Klubbmästerskapet, som gick av stapeln den 22/11 i Kalmar BTKs lokal såg man också dansglädje bland de ca 80 paren som tävlade och nästan 600 som tittade på. Tävlingsklasserna var uppdelade på vilket kurssteg man gått och ålder. Även rullstolsdansen hade en klass. Det var en upplevelse för alla i lokalen att se vilken teknik, glädje och känsla för dansen som finns för dem som åker stol. Efter tävlingen var det fest på Dansanten, då var det mer dans, men även mat och gemenskap.

När det gäller tävlingsresultat, är det enbart positivt att läsa. Under 2003 hade klubben 54 licensierade tävlande och dessa dominerade många gånger tävlingsgolven. På SM fick klubben sina första par i final i vuxenklassen1, ett i bugg och ett i boogie woogie. Även på DM gick det mycket bra. Tobias Widéhn och Sara Blomdin tog hem segern i vuxenbuggen. David Jerner och Josefine Ståhle tog segern i juniorklassen. Största framgången på tävlingsgolvet är ändå andraplatsen på VM. Det är klubbens främsta placering genom åren.

För första gången i Spinnrockarnas historia har det hänt – brännbollskvällen med grillning i Kalmarsundsparken blev inställd p.g.a. regn! Denna tradition började 1991 och har sedan gått av stapeln varje år. Det är bara att hoppas att det blev en engångsföreteelse.

Det är en stor verksamhet som Spinnrockarna driver – allt från barnkurser till vuxna tävlingsdansare. Sammanlagt är det 736 personer om är medlemmar i klubben, 123 barn/ungdomar och 613 vuxna.

2004

Detta år blev det en del förändringar när det gäller medlemskapet i föreningen. Vi ändrade barn/ungdomsgränsen till 19 år och för första gången i klubbens historia höjde vi medlemsavgiften. Den nya avgiften blev 120 kr för vuxen, 60 kr för barn/ungdom och 250 kr för familj. Medlemsantalet blev 758, första ökningen sedan 1999.

Under året arrangerade Spinnrockarna DM i Kalmar och framgångarna kom på löpande band med guld i både bugg vuxna samt guld och silver i boogie woogie och silver i juniorbugg. Detta var en underbar dag, med ca 500 personer på läktaren och 200 tävlande. Det blev även guld i rullstols-SM i bugg.

Under hösten fick vi besked från Kultur- och Fritidsförvaltningen, att de säger upp hyran för Dansanten. Kvarteret skall byggas om och det skall bli butikslokal under Dansanten och de behöver höja taket, på bekostnad av vårt golv. Det var bara att se sig om efter en ny lokal. Som tur var så fanns den i samma kvarter. Men vi fick inte besked om byggstart, trots att alla ritningar var klara och finansieringen till stor del i hamn. Det är bara att hoppas att beskedet kommer direkt på nyåret 2005.

2005

Det har varit ett år med många, stora projekt på gång. Det största av dem alla har varit byggnationen av den nya klubblokalen. Vi hade trott och hoppats på att vi skulle få börja bygga i början av året, men det var många olika faktorer som spelade in och vi fick inte börja förrän i maj. Då var det inte många som var sugna på att gå in och jobba. Som tur var så fanns det en liten, men trogen skara som började rivandet. Då var direktivet från fastighets-förvaltaren att vi skulle få vara kvar i gamla Dansanten till den siste december. I mitten av sommaren ändrades direktiven. Helt plötsligt skulle vi lämna lokalen den siste september. Nu blev det panik. Som tur var så ställde fastighetsägaren och kommunen upp med bygghjälp och vi fick tillgång till två snickare under en månad. Det vi inte räknade med, var att taket läckte, så snickarna fick lägga mer tid och kraft där än tänkt. Men det löste sig och efter sommaren kom fler medlemmar in i byggandet, så det mest elementära – golvet och väggarna i danslokalen – var på plats när kurserna började. Även vikväggen mellan stora och lilla lokalen var på plats, trots åtskilliga veckors leveransförsening. När året var slut, så var lokalen nästan klar. Det är endast lite finputs kvar att göra.

Ett annat stort projekt var att certifiera klubben, som en trygg och säker förening. Detta innebar att vi skulle sätta ihop regler för hur de olika verksamheterna inom föreningen skall fungera och skötas. Den 30/11 var så ordförande iväg för att ta emot certifikatet. Nu kan alla medlemmar känna sig trygga och säkra när de är med i Spinnrockarna.

SM i Rullstolsdans var ett stort projekt som tog mycket tid under våren. Lördagen den 4 juni var tävlingsdag. Med ca 50 par som tävlade och det tredubbla i publiken, så blev det en minnesvärd dag för alla. Restaurang Sandra i Kalmar var tävlingsarena och succén var given. Det blev guld och silver i rullstols SM, till klubbens par. I övrigt har det varit lite turbulent i tävlingsgrupperna med många som har slutat, det kan vara en anledning till de varierade resultaten. Nybro har stått för den största minskningen när det gäller tävlingssidan. Där har tävlingsgruppen i det närmsta försvunnit.

Något annat som är stort, är kursverksamheten. Kalmarkurserna har varit lika stora som vanligt, medan Nybrokurserna har minskat något. Detta gäller buggkurserna. I Kalmar har man fått snurr på lindy hop-kurserna. Det har hållits både nybörjar- och fortsättningskurs både under våren och hösten. Positivt är att det kommit deltagare som inte tidigare varit med i klubben. Det märks att det finns underlag för ytterligare discipliner i klubben.

Sommardans är ett nytt projekt inom klubben. 10 måndagar med start den 6 juni, var det dans till skivor i Kalmar Folkets Park. I snitt var det 60 personer per kväll som svängde sina lurviga mellan 18 och 21. Alla som var där var överens om att detta måste återupprepas nästa år.

Årets medlemsantal slutade på 745 personer. Så var det åter dags för en minskning av medlemsantalet. 2004 var det 758 medlemmar, så minskningen blev bara 13 pers. Minskningen kom på vuxensidan, som minskade med 14 personer medan barn/ungdomssidan ökade med 1 person.

2006

2006 var Dansklubben Spinnrockarnas (SPIR) sextonde verksamhetsår. Året inleddes därför med ett stort kalas för att fira 15-årsjubiléet. Festen var samtidigt en invigningsfest för den nya klubblokalen. Ett 50-tal personer närvarade och hade mycket trevligt. Mångåriga styrelseledamoten Elisabeth ”Bettan” Rosengren avtackades.

SPIR hade under 2005 gått in som medarrangör för en show vid namn Leve Livet och i januari-06 var det så dags för premiär. Showen visades i Kalmarsalen för skolungdomar och allmänheten. Leve Livet producerades bl.a. av Pia Billsten och Emma Arvidsson, bägge ledare i klubben under verksamhetsåret, som deras avslutande projektarbete på gymnasiet. Janet B Larsson regisserade och flera av klubbens medlemmar medverkade med sång och dans.

I februari fick vår ordförande (Kenneth) gå på Guldfesten och motta Kalmar kommuns Idrottspris. Motiveringen till priset löd: ”Med händer och fötter och med en outtröttlig energi har Du satt dansen i rörelse i Kalmar.”

I september fick klubben möjlighet att via Plus-jobb anställa en kanslist. Hon heter Mariette Karlehall. Mariette jobbar dagtid på kansliet med bl.a. bokföring, kopiering, kursanmälningar, sedvanliga kanslistsysslor samt som stöd åt styrelsen.

Antalet betalande medlemmar under året har varit 554 stycken, 484 vuxna och 70 barn. Till det kommer ett fyrtiotal kursledare vilket ger ett total på ca 594 st. unika medlemmar. Vi har flest medlemmar i ålderskategorierna 21-40 (228) och 41-99 (234).

Kurser hölls under 2006 i bugg, Lindy Hop, rullstolsdans och foxtrot. Lokalen har dessutom hyrts ut till magdans. Totalt hade klubben ca 595 st medlemmar detta år.

Tävlingsverksamheten i bugg var stor. Drygt 23 tävlingar deltog man på och vid 16 tillfällen fanns en spinnrockare högst upp på pallen. Detta hände exempelvis på SM i Rullstolsdans. Kalmarparet tog sin tredje raka segern och behåller nu vandringspokalen för gott. Klubben arrangerade under 2006 två interna tävlingar, Vårsnurren och Klubbmästerskapet.

Hemsidan fortsätter att utvecklas och statistiken visar att sidan är välbesökt, och då framförallt Videoteket.

Socialdans är viktiga inslag i klubben och den populära Motionsdansen har haft många besökare, både i Kalmar och Nybro. Lindy Hop-gruppen hade även de motionsdans som blev populär. Under sommaren -06 arrangerades för andra året den s.k Sommardansen i Folkets Park. Den var väldigt omtyckt och välbesökt.

2007

Allmänt:
2007 har varit ett intensivt arbetsår Spinnrockarna. Flera förändringar i arbetsgrupperna har skett. Klubben har bland annat fått en helt ny sammansättning av arbetsgruppen för kurs och utbildning, KU, som numera består av sex personer. Gruppen har arbetat mycket intensivt för att klubben ska få så stort kursutbud som möjligt med de ledare och lokalresurser som finns. Vi har haft glädjen att se antalet barndansare öka, mycket troligen beroende på satsningen med idrottsskolan, då ett stort antal första årselever i Kalmar får chansen att under en timme/ vecka i tre veckors tid, prova på att dansa Många barn och föräldrar som fanns med som åskådare blev mycket intresserade och flera anmäler sedan sina barn till höstens nybörjarkurs för barn. Gott hopp alltså för den framtida tävlingsdansen i klubben. Över huvud taget märks i alla åldrar ett ökat intresse för dansen, både som motions och tävlingsform. Det har funnits en förberedande tävlingsgrupp under hösten och dessa flyttades vid årsskiftet till tävlingsgruppen Certifieringen av Säker och Trygg Förening har genomförts även under detta år. Diplom har tilldelats klubben som ett bevis på detta.

Kursverksamheten:
Både i Kalmar och Nybro har kurser i Bugg hållits för både barn och vuxna Många glada nybörjare har det varit, Vi hade under våren 2 stora nybörjargrupper som sedan fortsatte steg två under hösten. Mycket glädjande. Rullstolsdans och Lindy Hop har fortsatt att utvecklas När det gäller Lindy Hop är det helt och håller en socialkurs och dansarna har mycket trevligt och utvecklas hela tiden. Angående rullstolsdansen är det ett bekymmer att hitta gående partners till de rullstolsburna dansarna, eftersom de i stort sett är hänvisade till sina assistenter, vilket gör att utvecklingen går alltför långsamt, och möjligheten att tävla blir allt mindre. Detta är ett dilemma då flera av rullstolsdansarna nu har blivit mycket avancerade och det fordras en lika avancerad gående partner I dagsläget har vi bara en kvinna och en man som är erfarna gående dansare plus ett par som inte har kunnat vara aktiva under hösten tyvärr. En intensivkurs för rullstolsburna ungdomar ägde rum under påsklovet och många barn kom. Fortsättning borde kunna arrangeras under förutsättning att partners kan uppbringas. I likhet med föregående verksamhetsår har Spinnrockarna även under 2007 varit verksamma i olika projekt. Under mars månad gästades klubben vid sex tillfällen av elever från Trekantens skola, vars gymnastiksal brunnit ner. Alla elever fick under en förmiddag per årskurs prova på att dansa bugg och lite annan dans. Barnen var överlyckliga och lärarna likaså. En enkät visade ett oerhört gott gensvar. Samma månad gavs instruktion i Bugg, Foxtrot och Vals till 7 olika skolor i Kalmar vars niondeklassare uppdelats på åtta grupper. Varje grupp dansade 3 timmar och eleverna var genomgående glada och positiva och arbetade bra. Efter själva kurserna följde två kvällar med dans till levande musik. Samma sak upprepades sedan i början av maj för alla niondeklassare i Nybro och även dessa avslutade med dans till levande musik. Lika positivt där. En buggkurs för barn och föräldrar har hållits i Degerhamn och blivit mycket omtyckt. Samtliga dessa projekt finansierades av handslags medel

Magdanskursen som Michelle Santana Leite höll under förra verksamhetsåret har expanderat kraftigt och har under 2007 fortsatt med två stora grupper. Under hösten startade också en helt ny kurs i Nybro. En kurs för barn under skolåldern, – ”Lek och Lär”. En kortkurs i gammeldans anordnades under sex timmar lördagen den 1 december.

Utbildningar
Flera utbildningar har hållits under året, dels under DSF:s ”sommarvecka” där flera från klubben deltog i olika kurser. Dessutom har klubben genomfört en lagledare utbildning med ett femtontal deltagare. Lagledartillgången är alltså tryggad.

Tävlingsverksamheten.
Under verksamhetsåret har klubbens dansare deltagit i många olika tävlingar runt om i landet.. 15 st har det blivit plus DM och SM. Många fina placeringar och poäng har det resulterat i och vi kan vara stolta över våra tävlingsdansare som ger klubben en stor goodwill överallt. När det gäller kontrollen av betalning av anmälnings, rese och licensavgifter har det blivit en mera skärpt kontroll av detta och ”svinnet” är betydligt mindre nu. Till nästa verksamhetsår räknar vi med att ha täppt igen de flesta luckorna. Externa tränare har besökt klubben ca 1 gång / månad, Kim Jörgensen och Sven Noregran har turats om. Däremellan har paren tränat själva på de moment som tränarna gått igenom. De har också fört noggranna träningsdagböcker. Detta har skapat en bättre struktur och större kontinuitet i träningen, vilket säkert kommer att ge goda resultat på längre sikt. Ett KM genomfördes i november och blev oerhört uppskattat och lyckat och många debutanter satte fötterna på golvet för första gången. De fick blodad tand och kan nu inte bärga sig, innan de får börja tävla ”på riktigt”.

Musikgruppen
Den nya musikanläggningen som vi fick till kursstarten 2007 har efter en del smärre justeringar fungerat alldeles utmärkt, liksom headseten. Alla kursledare har fått en intensivkurs i användandet av apparaturen. Musikutbudet är mycket stort och många valmöjligheter finns.

Lokalgruppen
Våra fina lokaler är nu slutbesiktigade och RF:s anläggningsbidrag har betalats ut. Vi har alltså slutgiltigt, tack vare många goda krafter, rott detta jättestora lokalprojekt i land och har nu förmodligen den finaste dansanläggningen i landet. Lokalen har under året ett flertal gånger hyrts ut till privata till ställningar. Bland annat har vi haft sex bröllop och en möhippa här och många andra typer av fester. Alla har varit nöjda och glada efteråt och detta har gett klubben mycket fin PR.

Motionsdansgruppen
Motionsdansen på söndagar i Kalmar har som vanligt varit välbesökt och hela salen brukar vara fylld med svettiga glada dansare. Lindy dansarna har samsats med buggarna och det har gått bra. Medlemsfika har det varit en gång under våren och en gång på hösten. Som alltid mycket uppskattat. Sommardansen i Folkets Park på tisdagarna har även den varit välbesökt och många medlemmar har samlats för att ha trevligt tillsammans. Man arrangerade också en ”grill och brännbollskväll” i Kalmarsundsparken den 23 maj – en gammal och nu återupplivad tradition.

Hemsidan
Sidan blir allt bättre och mera strukturerad, vartefter den kontinuerligt uppdateras. Kursanmälan via nätet fungerar mycket bra, liksom allt informationsflöde angående tävlingar, träningar och andra aktiviteter verkar nå fram riktigt bra.

Uppvisningar
Ett flertal uppvisningar har gjorts, dels i olika skolor, på Giraffen, på Kalmar torgdag då rullstolsdanspar medverkade på Larmtorget och under ”Kalmar stadsfest”. Flygsfors marknad, Linedansarnas 5 årsjubileum, Förenings Hype i Nybro, John Baurs skolbal.

Representation
Under Smålands-Blekinges årsmöte representerades Spinnrockarna av Kenneth Adolfsson, Pierrre Claesson och Sven Carlsson. Under Förbundsmötet fanns Kenneth Adolfsson, Pierre Claesson och Josefine Ståhle med som representanter för Spinnrockarna.

2008

Allmänt:
Klubben har under året som gått haft samma styrelse som tidigare vilket kan vara en trygghet i arbetet. Det var bara en ny ledamot som kom in och det var Helena Mertner som tog över sekreterarposten. Klubben har också fått en ny sammansättning av arbetsgruppen för kurs och utbildning, KU, som numera består av tre personer. Gruppen har arbetat mycket intensivt för att klubben ska få så stort kursutbud som möjligt med de ledare och lokalresurser som finns. Vi har haft glädjen att se antalet dansare öka kanske tack vare Let´s Dance samt Dansbandskampen. Över huvud taget märks i alla åldrar ett ökat intresse för dansen, både som motions och tävlingsform. Certifieringen av Säker och Trygg Förening har genomförts även under detta år. Diplom har tilldelats klubben som ett bevis på detta. Under senare delen av året slutade Mariette Karlehall hos oss på kontoret. Hon har skött bokföringen. Hon kommer att fortsätta med detta även 2009. I december startade Kristin Thörncrantz sin anställning på Projekt Framtiden. Detta innebär att kommunen står för hennes lön. Projektet varar hela 2009 om pengarna räcker.

Kursverksamheten:
I Kalmar och Nybro har kurser i bugg hållits för barn och vuxna. Många glada nybörjare har det varit. Rullstolsdans var det tyvärr endast under vårterminen det är svårt att hitta duktiga gående dansare som behövs för att det ska fungera. När det gäller Lindy Hop är det helt och hållet en socialkurs och dansarna har mycket trevligt och utvecklas hela tiden.

I Nybro hölls det som vanligt på hösten en buggextra där det tas in ”gamla” ledare samt Nathalie Djordjevic som hade rörelse som tema på sina tre gånger. Mycket uppskattat.

Magdanskursen som Michelle Santana Leite höll under 2007 har tyvärr flyttat till annan lokal.

Utbildningar
Under maj månad höll klubben sig framme och anordnade basblock samt Kursledareutbildning steg 1 i våra egna lokaler. Det kom många deltagare till båda kurserna och det var positiva tongångar i kursutvärderingarna som delades ut. Det var Kim Jörgensen som var kursledare. Mycket trevligt. Styrelsen vill passa på att tacka alla som hjälpte till att göra utbildningarna möjliga med hjälp av såväl städning matlagning, bakning mm .

Tävlingsverksamheten
Under 2008 så var det ett framgångsrikt år med två nya par som gick upp i GP status. Men den största framgången hade Bert och Britt Olausson som tog hem silvermedaljen i det allra första Riksmästerskapet för seniorer.

Den 12 april så ordnade klubben en sluten tävling. En välkommen tillställning organiserades av Christopher Käck och Karolina Tid som ett projektarbete i skolan.

Vi var under året 65 dansare som löst licens men under årets andra hälft så tappade vi många aktiva.

När vi räknat samman statistiken vid årsslutet så hade vi totalt genomfört 27 tävlingar. Under dessa tävlingar så blev det 149 starter som samlade ihop 98 uppflyttningspoäng. 21 gånger av dessa så stod det en spinnrockare överst på pallen.

Året avslutades med ett Klubbmästerskap där det korades 5 klubbmästare.
Erik Nilsson/Filippa Lange – barn.
Rickard Rosén/Helene Rosén – vuxna steg 1-2.
Fredrik Lindeberg/Annelie Bermå – vuxna steg 3 och däröver.
Jacob Harrysson/Petra Arvidsson – tävlingsungdomar.
Bert Olausson/Britt Olausson – Tävlingsvuxna.

Motionsdansgruppen
Motionsdansen på söndagar i Kalmar har som vanligt varit välbesökt och hela salen brukar vara fylld med svettiga glada dansare. Dansarna i Lindy Hop och bugg har samsat om lokalen och det har gått bra. Medlemsfika har det varit en gång under våren och en gång på hösten. Som alltid mycket uppskattat. Sommardansen i Folkets Park på tisdagarna har även den varit välbesökt och många medlemmar har samlats för att ha trevligt tillsammans.

Hemsidan
Sidan blir allt bättre och mera strukturerad, vartefter den kontinuerligt uppdateras. Kursanmälan via nätet fungerar mycket bra, liksom allt informationsflöde angående tävlingar, träningar och andra aktiviteter verkar nå fram riktigt bra.

Uppvisningar
Ett flertal uppvisningar har gjorts bland annat under ”festningen” som var under ”Kalmar stadsfest”. Förenings Hype i Nybro, på invigningen av Äldredagarna i Nybro där årets tema var rörelse. Den mest bejublade uppvisningen var under Cruisingen i Nybro där det var massor med människor i rörelse. Dansarna hade klätt ut sig i tidsenliga kläder, det var mycket uppskattat och vi är kontaktade för att göra det även under 2009.

Representation
Under Småland-Blekinges årsmöte representerades Spinnrockarna av Kenneth Adolfsson, Helena Mertner samt Sven Carlsson. Nyinvalda i distriktet blev Sven Carlsson, Magnus Skoglund samt Emil Svensson från Spinnrockarna. Under Förbundsmötet fanns Kenneth Adolfsson och Sven Carlsson med som representanter för Spinnrockarna.

2009

Allmänt:
Föreningen började efter årsmötet med en ny era med två nya i styrelsen. Kenneth Adolfsson tackade för sig och blev suppleant så han ändå finns kvar med kunskap. Ny ordförande blev Bert Olausson, och ny suppleant blev Stig Wolfgang. Det blev också en ny sammansättning av kurs och utbildningsgruppen, där finns numer tre personer från vardera kursstad dvs. Kalmar och Nybro. Under året har kursdeltagandet fortsatt vara högt, det som minskar är tyvärr ungdomarna. Certifieringen av säker och trygg förening har fortsatt även under 2009. Kansliet har även under 2009 varit bemannat, via Kalmar kommun´s projekt framtiden, av Kristina Thörnkrantz det är förlängt hela 2010. Mariette Karlehall har fortsatt hjälpa oss med bokföringen. Ett stort TACK!

Kansliet:
Har under 2009 skötts med en säker person i Kristina Thörnqrantz. Alla som ringer får ett käckt bemötande samt ett svar direkt. Finns det frågetecken så fixar hon ett svar och återkommer till frågeställaren. Kanslisten städar och sköter det administrativa. 2009 var första året som alla singeltjejer fick dans på grund av Kristina. Hon pratade med alla killar som ringde och några fixade en kompis till. Ett trevligt bemötande ger mersmak.

Kursverksamheten:
I Kalmar och Nybro hålls kurser i bugg för både vuxna och barn/ungdomar. Många glada nybörjare, Kalmar har haft två kurser av samma steg på grund av det stora trycket. På hösten hade Kalmar en populär kurs parutveckling med ledarna Bert och Britt Olausson, tyvärr krockade den med Nybros kurs bugg extra vilket bidrog till det låga deltagarantalet i Nybro, men de som gick var jättenöjda. Spinnrockarna har fått en ny dans i klubben modern vals, med inte så många deltagare men framgångsrika! Lindy Hop har endast haft socialdans men nya tag för att få nya deltagare planeras under 2010.

Utbildningar:
Tyvärr har det varit dåligt deltagande på utbildningar under våren men nya tag tas under 2010 med HLR mm.

Tävlingsverksamheten:
Antalet tävlingsstarter sjönk lite från föregående år. 127 starter på 29 tävlingar vilket är det antalet tävlingar vi brukar ligga på. Tyvärr så lyckades vi inte riktigt så bra placeringsmässigt som tidigare år, vi fick totalt ihop 51 uppflyttningspoäng.

En anledning till detta kan vara att många gått upp i klasserna och fått svårare motstånd och inte så många nya par tillkommit till verksamheten. Vi tappade också en del ungdomspar och detta är väldigt synd. Några ljuspunkter fanns det, under DM i Sjöbo så blev Jacob Harrysson och Petra Arvidsson juniordistriktsmästare. Seniorklasserna bytte namn till 35+ under året och i och med detta så fick 35+ en egen SM klass. Vi var 5 par som åkte till Karlstad på SM-tävlingar och vi fick med oss hem ett SM-silver genom Bert och Britt Olausson. Bert och Britt var också i Åbo i Finland och dansade Nordiska mästerskap och knep en 4:e plats. Under hösten genomfördes en provtävling i Boggie Woggie för 35+. Bert och Britt deltog här och de placerade sig på en 3:e plats. Vi har även för första gången fått ett par i standarddans, Ctefan Brochmann – Amali Perera. De har tränat hårt under året och debuterade i en sidotävling under SM i Katrineholm och kom på en hedrande 4:e plats.

På träningssidan så har vi haft Sven Noregran regelbundet på måndagarna och som samordnare på årets upptakt som genomfördes i Hovmantorp med Christer Djup, på kvällen var det samkväm på Tällekullen med övernattning. Victoria Roos, Andreas Carlsson och Orshammars var också och drillade oss. På årets klubbmästerskap blev det en liten ökning av deltagare vilket är glädjande. Klubbmästare för året blev för Vuxna steg1-2: Martin Wiegert – Samanti Perera, Vuxna steg 3-övriga: Petter Isaksson – Louise Haglund, Ungdom: Hannes Knutsson – Stephanie Bayao-Karlsson, Ungdom tävling: Jacob Harrysson – Petra Arvidsson, Vuxna tävling: Bert Olausson – Britt Olausson

Ungdomsverksamhet:
Det anordnades även detta år en övernattning för klubbens ungdomar med dans och överraskningar på programmet. Mycket uppskattat av deltagarna som till och med fick prova på en äkta brandövning.

Motionsdansen:
Antalet besökande har ökat under 2009 på söndagsdanserna i Kalmar. Framförallt att nybörjare och tvåor kommer till danserna. I samband med detta ökade fika intäkterna också. Under 2009 anordnades motionsdans vid 25 tillfällen i Nybro. De första gångerna på terminen var det lite tunt med folk men när kurserna väl kommit igång blev det riktigt bra med upp till 40 personer vissa gånger. Vi hade varje gång en person som ansvarade för musiken och det hjälpte kursledarna oss med. Sista gången varje termin spelade Charlie. Hemgjord smörgåstårta gick då att köpa till självkostnads pris. Detta uppskattades av deltagarna. Sommardans hade vi som vanligt på utedansbanan vid Kalmar Folkets Park. Det är bra att ha någonstans att dansa på under sommaren annars blir det uppehåll ett tag mellan kurserna. Det blev ganska bra med folk och det var flest sista gången då Twice Duo spelade upp till dans.

Hemsidan:
Inga stora förändringar har skett på hemsidan under året, lite administrativa uppdateringar som inte märkts speciellt har dock tillkommit. Vi har däremot fått utnyttja en extern gratistjänst, Pixbox, för vårt fotoalbum eftersom vårt egna utrymme börjat minska. Fördelen med detta var att fler har möjligheten upp bilder. Filmer har medvetet hållits tillbaka efter det att DSF gått ut med info om att vi kan få betala till STIM för musiken som är på filmerna. Besöksantalet har i snitt varit 1500 olika besökare varje månad och dessa har besökt oss ca 4000 gånger/månad. Som kuriosa för den datorintresserade så har 92% av besökarna haft MS Internet Explorer och 3,8% har haft webläsaren Firefox.

Uppvisningar:
På vårkanten så hade Södra Möre Raggarklubb sin årliga cruising och även i år var vi inbjudna att närvara. Med tidstypiska kläder så var det högt tempo till passande musik, ett väldigt uppskattat inslag av arrangörer och publik. Under året så var vi även med på stadsfesten under två dagar i Kalmar med en heldag vid Systraströmmen tillsammans med andra föreningar. Detta uppmärksammandes även i TV4 Sydost. Dag två så gjorde vi en bejublad uppvisning på Larmtorget till en stor publik, dagen till ära hade man fått dit ett dansgolv som även användes på kvällen när Highlights och Scotts spelade. Under hösten så var vi inbjudna till en uppvisning i hyttan i Alsterbro genom arrangemanget ”Musik i glasriket”. Bennys orkester spelade sen under kvällen. Nybroungdomarna har visat upp sig för de äldreboende på Strandvägen i Nybro.

Lokalgruppen:
Har under 2009 färdigställt och underhållit lokalen. Det är en liten grupp på sex personer samt Kristina kanslisten som varit behjälplig med dagliga göremål. Lokalen har under året ett flertal gånger hyrts ut till privata till ställningar. Bland annat har vi haft några bröllop och födelsedags fester här och många andra typer av fester. Alla har varit nöjda och glada efteråt och detta har gett klubben mycket fin PR. Under sommaren har fönsterpartierna i taket byts ut efter att ha läckt till och från under åren. Detta har gjort att vi fått flera förfrågningar att hyra lokalen. Några gånger har tyvärr golvet fått insupa mängder av vin som har fått saneras därefter. Vi vill påstå att vi förmodligen har den finaste klubbanläggningen i hela landet. Nytt brandlarm har installerats enligt nya normer. Där vi har fått ett par larm som resulterat i utrymning enligt konstens alla regler. Felen har berott på fel monterade deckare som nu är utbytta. Kalmar Kommun har sammanställt en lista över alla lokaler i Kalmar med omnejd. Lokalen har fått väldiga beröm vid visning, för harmonisk utformning. Två bröllop är inbokade för 2010 redan. Ytterskor skall placeras till vänster innanför entré dörren. Utrymning skall ske lugnt och försiktigt via två utgångar. Ledare ser till att alla kommer med ut till uppsamlingsplatsen vid sidan av entrén. Tag med kläder och skor vid utrymningen. Följ skyltarna ut.

Spirshopen:
Har under 2009 varit helt vilande och övergått i att beställningar sker direkt via Intersportbutiken. Detta innebär att vi inte behöver ha material liggande som kostnad. Det som finns i lager kommer att avyttras för ett reducerat pris. Prata med Kenneth. Via Spinnrockarnas hemsida kan man numera handla via Sponsorhuset, och skänka en extra peng till föreningen.

Representation:
Under Småland-Blekinges årsmöte representerades föreningen av Kenneth Adolfsson och Helena Mertner. I distriktets styrelse sitter Sven Carlsson samt Magnus Skoglund.

Styrelsemöte:
Mellan årsmötet 2009 och 2010 har styrelsen haft 10 protokollförda möten. Firmatecknare har Bert Olausson och Johan Käck varit var och en för sig.

2010

Allmänt:
Styrelsen har under 2010 bestått av samma personer som året innan. Spinnrockarna anordnade en dansresa med Cinderella 2010-01-05 denna gång var bussen full i ett mycket tidigt skede. Resan gick som vanligt mycket bra med många skratt och mycket dans. 2010-12-17 anordnades en gemensam julfest på klubben med ett maxtak på 100 personer vi hade hundra anmälda men några få fick förhinder och det kom 97 st., tjejerna som stod i köket tillagade en julbuffé som var mycket uppskattad dessförinnan så hade nästan alla smakat på lite olika dryck som den extrainhoppade provningsledaren delgav.. Certifieringen av säker och trygg förening har fortsatt även under 2010.

Kansliet:
Har under 2010 skötts med en säker person i Kristina Thörnqrantz. Alla som ringer får ett trevligt bemötande samt ett svar direkt. Finns det frågetecken så fixar hon ett svar och återkommer till frågeställaren. Kanslisten städar och sköter det administrativa. 2010 var andra året som alla singeltjejer fick dans på grund av Kristina. Hon pratade med alla killar som ringde och några fixade en kompis till. Ett trevligt bemötande ger mersmak. Under året har även Sven Carlsson varit behjälplig i vissa göromål i lokalen. Förberedelser för jubileet har inletts.

Kursverksamheten:
I Kalmar och Nybro hålls kurser i bugg för både vuxna och barn/ungdomar. Många glada nybörjare även detta år kanske p.g.a. Lets Dance och Dansbandskampen på TV. Synd bara att det är svårt att få igång ungdomskurser, men vi hoppas på bättring 2011. I Nybro har vi haft steg ett, två, tre, barnkurs och lek & lär under vår och höst. Även en bugg parutveckling under hösten, denna gången med samma ledarpar under hela kursen. Antalet deltagare har varit bra i ettan och trean, tvåan tappar ofta lite deltagare här i Nybro. Bugg parutveckling hade vi otur med då vi endast hade en tid kvar att välja på och Kalmar hade sin 4 då. I Kalmar har Stefan Adolfsson och Amalie Perera med hjälpledare haft kurser för alla i årskurs 9 på vårterminen i skolorna och på klubben i bugg, foxtrot och vals. Mycket uppskattat av både lärare och elever, vi skulle kunna arbeta vidare med att hålla kurser efteråt om vi bara hade ledare så det räckte.

I LindyHop har vi hållit till i Kalmar och haft nybörjarkurs och fortsättningsgruppen har träffats och tränat under våren och haft kurs under hösten. Vi har också haft en träningstid i veckan. Under våren ordnade vi en workshop i två nivåer med ledare från Tipsy i Karlskrona. Det kom många nybörjare och en del av dem hoppade in i vår nybörjarkurs. Under hösten har vi fått träna med Anette Holmgren tillsammans med BoogieWoogie-paren. Det har varit uppskattat och vi fortsätter med det under våren 2011. En del dansare har varit i Karlskrona, både på workshop och socialdans. Fortsättningsgruppen har fått några nya deltagare både under våren och hösten.

Utbildningar:
Vi erbjöd också samtliga ledare en HLR-utbildning vid två tillfällen. Alla har fortfarande inte gått den så det blir nytt tillfälle under 2011.

Tävlingsverksamheten:
Vi stod vid årets början som arrangörer till DM för Småland-Blekinge och Skåne/Hallands distrikt. Bert och Britt tog en silverplats och var de enda som tog en DM-placering. Under året så var vi representerade på 25 tävlingar både i bugg och standarddanser och några av våra par har rönt stora framgångar, framför allt Bert och Britt Olausson. De tog en 2:a plats på SM för 35+ och en hedervärd 3:e plats i VM som gick av stapeln i Tjeckien i november.

Calmarlägret återuppstod efter 11 års frånvaro. Instruktörer under lägret var Hasse och Marie Mattsson, Henrik Isaksson och Lotta Ekberg, Lennart Orshammar och även en mental tränare Maria Kehagia. Vi var ca 80 anmälda och 26 var från egna klubben, allt från juniorer till seniorer drillades under sista helgen i augusti. Feedbacken var väldigt positiv från deltagarna och många kan tänka sig komma tillbaka om det blir ännu ett läger. Som återkommande inhyrda tränare så vi har engagerat Anette Holmberg och Sven Noregran. Tyvärr så har vi inte lyckats få klubbens ungdomar att komma på alla dessa träningar, vilket är synd.

Ungdomsverksamheten:
Tidigare år har vi haft riktigt lyckade övernattningsläger för klubbens ungdomar, men tyvärr blev det ingen övernattning 2010. Däremot är vi alla i ungdomsgruppen överrens om att det ska komma ett läger till våren 2011 eftersom de ungdomar som vi har pratat med, faktiskt har saknat och längtat efter en ytterligare övernattning. Det bevisar ju trots allt att det finns en slags efterfrågan.

Motionsdansen:
Vi startade upp vårens första motionsdans iKalmar den 17/1 och hade sedan sammanlagt 32 st. tillfällen under året. Söndagen den 14/3 hade vi medlemsfika då vi bjöd på hemlagad paj och vaniljsås. Sista dansen hade 23/5, pingstdagen. Uppslutningen har mestadels varit mycket god och vi har sett många nya ansikten vilket alltid är trevligt. Höstens termin startade vi den 28/8. Även denna termin bjöd vi på medlemsfika då vi även passade på att göra en medlemskontroll. Terminen rullade på och den 12/12 var det dags för julavslutning. Då underhöll Mattias i motionsgruppen med dragspels musik och Ingela höll i jullekarna, vi andra serverade glögg och pepparkakor och alltsammans verkade mycket uppskattat. Under 2010 hölls motionsdans i Nybro vid ett flertal tillfällen. Som vanligt fanns vi i källaren i Folkets Hus. Det var god uppslutning från både inbitna dansare och från nybörjare, drygt 20 personer varje gång. Även Kalmar har börjat hitta till Nybro under hösten. Vi var fyra stycken som delade på ansvaret varje kväll så det fanns alltid någon att frågan om man behövde lite extra hjälp, och så blev det lite variation på musiken då samtliga hade gjort egna spellistor med varierade tempon så det passar alla. Sista gången, både vår och hösttermin spelade Charlie för oss och det bjöds på smörgåstårta, kaffe och kaka till självkostnadspris. Detta är alltid väldigt uppskattat och dessa gångerna var vi ca 40 personer. Sommardansen började onsdagen den 16 juni i gästhamnen Kalmar. Vi hade sammanlagt åtta danskvällar mellan kl.19:00-21:00, sista gången var 4 augusti. Dansen var gratis, men som gäst kunde man lägga en slant i en bössa för stödjande av klubben och arrangemanget i hamnen. En av åtta gånger flyttade vi dansen till vår klubblokal p. g. a. regn. Det var en jättefin sommar med många varma danskvällar, aldrig tomt på dansgolvet. Ann delade ut information om vår klubb i samband med dansen.

Hemsidan:
Statistik totalt antal träffar under året var 53579 och i genomsnitt ca 1650 unika besökare varje månad. Besökte man hemsidan flera gånger samma månad så räknas det som en unik träff. De flesta besöken kom på måndagar och torsdagar, då kan man undra vad som föranledde detta? 83,7% använde sig av Internet Explorer som webbläsare och 80% av alla sidträffar (1773394 st.) var från ett favoritbokmärke eller direktadressering. Och om vi ser hur mycket data som laddads ner så är det sammantaget 243 GB, alltså ganska stora mängder och då räknas inte video och bilder från webbalbumet in i detta. Strax över 6000 sidträffar kom via en sökning på Google. Nytt för i året var att styrelseprotokollen och klubbens policydokument blev tillgängliga. Under tävlingsadministrationen så har den egna hanteringen av anmälningar upphört och övergått till Swingweb, ett webbaserat system som alla Sveriges dansare skall använda sig utav. För övrigt så har det väl inte hänt så fruktansvärt mycket på hemsidan under året utan det har snurrat på som vanligt. För att summera hemsidan för året så är den varit välbesökt.

Uppvisningar:
I april så hade kalmars 9:or skoldans i Folket Park och då var vi med ett gäng och visade upp oss, Ctefan och Amali visade också upp sig i vals. Innan sommaren så blev vi inbjudna att ha en uppvisning i Hansa City, vi höll till i foajén i Modehuset och bra genomförande med bra publiktillströmning.

Vi har glädjande fått närvara på några fasta evenemang och det var under året den stora Rock’n’Roll night med stor Cruising av amerikanska bilar i Nybro, där hade vi uppvisning på torget med tidsenligt klädsel, mycket uppskattat bland nybroborna. Under sommaren så var det även uppvisning på stadsfesten i Kalmar på provisorisk dansbana på Larmtorget, även här bjöd vi på en vals av Ctefan och Amali. Även Hyttan i Alsterbro blev vi inbjudna till när det var Musik i Glasriket, där hade vi uppvisning före dansen och i pausen medan bandet Torgny Melins vilade.

En bostadsrättsförening i Tegelviken hade gårdsfest under sommaren och ville ha lite trevlig underhållning, då kom vi och bjöd dem på detta, det var bugguppvisning bland buffébord som gällde, mycket intimt och trevligt. Kalmarföretaget NVS hade hyrt våra lokaler för en firmafest och då passade vi på att ha lite buggkurs samt en uppvisning av David, Sara, Tessan och Sammy.

Några ungdomar var under senhösten i Blomstermåla Folkets Hus och hade uppvisning när skolorna från Högsby kommun hade skoldans tillsammans med Titanix. Detta var mycket uppskattat bland lärare och elever, de hoppades att vi kunde komma tillbaka nästa år.

Musikgruppen:
Under året 2010 har det varit en hel del aktivitet i musikgruppen, inte minst då vi ansvarade för ljud, ljus och musik på Calmarebuggen och på DM för Småland Blekinge samt Skåne Halland som ägde rum i februari 2010 i Nybro sporthall. Under våren har vi uppgraderat vår portabla musikanläggning med ny teknik och utrustning som användes främst vid sommardansen i Kalmar gästhamn. Under sommaren reviderades all musik som fanns i datorerna och när denna var klar köptes det in två nya datorer till musikanläggningarna på Dansanten.

Lokalgruppen:
Har under 2010 underhållit lokalen. Det är en liten grupp på sex personer samt Kristina kanslisten som varit behjälplig med dagliga göromål. Lokalen har under året ett flertal gånger hyrts ut till privata till ställningar. Bland annat har vi haft några bröllopps- och födelsedags fester här samt många andra typer av fester. Alla har varit nöjda och glada efteråt och detta har gett klubben mycket fin PR. Det är många som vill hyra vår lokal. Vi har förmodligen har den finaste klubbanläggningen i hela landet fortfarande. Kalmar Kommun har gett anslag för att höja säkerheten i lokalen under året. Detta skall installeras av gruppen under våren. Bl.a. utrymnings belysning då strömmen har försvunnit. Lokalen har fått väldiga beröm vid visning, för harmonisk utformning. Några bröllop är inbokade för 2011 redan. Ytterskor som placeras till vänster innanför entré dörren har fått en positiv inverkan på renligheten. Utrymning skall ske lugnt och försiktigt via två utgångar. Här finns nu möjlighet att ta med sig sina kläder och behålla värmen vid vistelsen ute vid uppsamlingsplatsen. Ledare skall alltid se till att alla kommer med ut till uppsamlingsplatsen vid sidan av entrén. Tag med kläder och skor vid utrymningen. Följ skyltarna ut.

Säker och trygg förening:
Har under året varit sysselsatta med att justera formulär som ligger under Kalmar Kommuns hemsida och fliken Trygg och Säker förening. Ett samarbete som skall vidareutvecklas med åren. Nya föreningar har kommit till och träffarna gör en väldig nytta. Kenneth har ansvarat för detta arbete men ser gärna att det kommer lite nytänkande i framtiden. Spirshopen: Har under 2010 medlemmarna gjort beställningar direkt via Intersportbutiken. Det som finns i lager kommer att avyttras för ett reducerat pris. Prata med Kenneth. Via Spinnrockarnas hemsida kan man handla via Sponsorhuset, och Spinnrockarna får en provision till föreningen.

Representation:
Under Småland-Blekinges årsmöte representerades föreningen av Kenneth Adolfsson och Helena Mertner. I distriktets styrelse sitter Magnus Skoglund. Kenneth Adolfsson ingår i valberedningen tillsammans med Kenneth Welin Växjö och P-O Pahlagen i Karlskrona. Vi gratulerade Danzvett i Västervik på deras 20 års jubileum

Styrelsemöten:
Mellan årsmötet 2010 och 2011 har styrelsen haft 10 protokollförda möten. I augusti hade vi möte i Jämjö och då passade killarna på att avsluta med ett dopp! Firmatecknare har Bert Olausson och Johan Käck varit var och en för sig.

2011

Allmänt: Klubben har under året haft mycket aktiviteter både i Nybro och i Kalmar. På våren hade vi sedvanlig avslutning med Jack&Jill i pausen till bandet The Divine. På hösten var det avslutning med KM i Nybro och på kvällen var det dans till Titanix. Det var 2 välbesökta kvällar med mycket dansanta gäster.

Kansliet: Har under 2011 sköts med en säker person i Kristina Thörnqrantz. Kanslisten sköter det administrativa i lokalen. 2011 har de flesta fått dansa som anmälde sig som singel. Hon pratade med alla killar som ringde och några fixade en kompis. Nu är det även tjejer som måste ringas in. Kristina gör ett jätte jobb med att serva alla på olika håll. Man kan nog kalla henne för vår hustomte. Alla som ringer möts med en pigg stämma. Så alla känner sig välkomna.

I december firade klubben 20 år med en jubileumsfest. 75st medlemmar, f.d. medlemmar och gäster, minglade och åt gott, hörde många tal och anekdoter, sjöng och roade sig, blev nostalgiska till gamla dansfilmer och naturligtvis dansades det natten lång.

Kursverksamheten: I Kalmar och Nybro hålls kurser i bugg för både vuxna och barn/ungdomar. I Nybro har vi haft steg ett, två, tre, barn/ungdomskurs under vår och höst. Lek & Lär hade vi för de mindre barnen under våren, under hösten hade vi för de mer rutinerade dansarna en steg 4 som hemvändaren Emil Svensson och Victoria Roos höll i, den var mycket populär och vi hoppas på att även hösten 2012 ha något liknande.

I början av april hölls det kurs för Kalmar kommuns 9:de klasser. I foxtrot, bugg och vals. Vi var både på klubben och besökte deras skolor. Det var Stefan Adolfsson och Åsa Lange som var huvudledare och till hjälp hade de Thomas Modin och Sara Larsson. När alla kurserna var slut så ordnade skolorna 2 st danskvällar i folkets park, där ledarna deltog.

Den 30 november blev Stefan Adolfsson tillfrågad om han kunde hoppa in som danslärare på Stagneliusskolan. Det gällde buggkurs 12 klasser på 7 timmar. Det var genom Agnes Bjärske som går på skolan som pratade med lärarna och Stefan.

LindyHop: Vi har vi hållit till i Kalmar och haft nybörjarkurs och fortsättningskurs under både våren och hösten. Vi har också haft en träningstid i veckan. Under hösten ordnade vi en workshop i två nivåer med ledare från Tipsy i Karlskrona. Det kom tyvärr väldigt få nybörjare, men nästa grupp var mer välbesökt. Under våren har fortsättningsgruppen tränat med Anette Holmgren och under hösten med Jimmy Järvekvist ungefär var tredje vecka. Det har varit uppskattat och vi får fortsätta med Jimmy även under våren 2012. En del av oss har varit ute på andra håll, både på workshop och socialdans och sen delat med sig av sina nya kunskaper till oss andra.

Utbildningar: Jan Arvidsson gick Tävlingsorganisatör utbildning, och Helena Mertner var på en sekretariatsutbildning. Tyvärr var det inga HLR-utbildningar under året vi hoppas på mer utbildningar under 2012.

Tävlingsverksamheten: Tävlingsverksamheten..

DM gick i Skåne och Jacob o Petra tog ett guld i Juniorklassen de dansade även till sig en 4:e plats på VM i Karlstad, Bert O Britt tog en 2:a plats på DM i 35+ och dansade till sig den bästa placeringen för spinnrockarna på SM slutade på en 7: plats. Dans Sverige har börjat med en Superklass och Bert o Britt kvalade in i denna med en gång i höst i 35+.

Klubbmästare blev följande par
Jacob Harysson Petra Arvidsson
Olle NilssonEmma Olausson
Lars Erik LarssonAmelie Aebischer
Hannes KnutssonStephanie Karlssson Bayao
Victor StenströmEmma Jonsson
Totalt så har det varit 62 licensierade dansare

Ungdomsläger 22-23 maj 2011: Lördagen den 22 maj till söndagen den 23 maj 2011 anordnades ett ungdomsläger med övernattning i Spinnrockarnas lokal i Kalmar. Ledarna för barnkurserna i Nybro och i Kalmar anordnade tillsammans detta läger för klubbens barn och ungdomar. Det var ca 25 deltagare som på lördagen startade upp med lekar och med att sätta samman små teaterscener i mindre grupper.

Lite senare på eftermiddagen höll Helena Bolander och Helena Mertner en minikurs i gammeldans för alla barnen och därefter fick alla baka sin egenkomponerade pizza till middag. Lördagskvällen avslutades med singstar och ”filmtajm”. Alla somnade sedan gott på sina madrasser i danslokalen. Efter frukost på söndagsmorgonen ägnade vi förmiddagen åt buggträning i olika former och lägret avslutades sedan med glass i stora lass.

Motionsdansen: Årets söndagsdans har rullat på i vanlig ordning. Vårterminen var välbesökt och mycket nytt folk besökte oss vilket var väldigt trevligt. Vi har kört lite jägardans och bjudit på medlemsfika. Under hösten så har vi dansat 7ggr, sedan hade vi medlemsfika med underhållning av Charlie därefter så hade vi 7st danser till. Sista tillfället så bjöd vi på lite uppvisning i LindyHopp, Boggie Woggie och dubbelbugg, vilket var mycket uppskattat. Självklart också glögg, pepparkakor och jul godis! Tyvärr så har antalet besökare i höst inte varit så god och vi vet inte riktigt varför.

Under 2011 hölls motionsdans i Nybro vid ett flertal tillfällen. Som vanligt fanns vi i källaren i Kulturhuset Kristallen. Det var god uppslutning från både inbitna dansare och från nybörjare. Vi var fyra stycken som delade på ansvaret varje kväll så det fanns alltid någon att frågan om man behövde lite extra hjälp, och så blev det lite variation på musiken då samtliga hade gjort egna spellistor med varierade tempon så det passar alla. Sista gången, både vår och hösttermin spelade Charlie för oss och det bjöds på smörgåstårta, kaffe och kaka till självkostnadspris. Detta är alltid väldigt uppskattat och dessa gångerna var vi ca 40 personer. Vi tycker att antalet dansare på våra tisdagar ökar vilket är jätteroligt. Tyvärr vet vi inte hur länge vi får ha vår lokal kvar men vi hoppas att det löser sig!

Sommardansen började onsdagen den 15 juni i gästhamnen Kalmar. Vi hade sammanlagt åtta danskvällar mellan kl.19:00-21:00, sista gången var 3 augusti. Dansen var gratis, men som gäst kunde man lägga en slant i en bössa för stödjande av klubben och arrangemanget i hamnen. 20 juli flyttade vi dansen till vår klubblokal p. g. a. regn. De återstående 7 gångerna dansade vi ute. Vi placerade en reklamskylt, där det stod vilka vi var. Det var en jättefin sommar med många varma danskvällar, aldrig tomt på dansgolvet. Musik spelades antingen via dator eller CD skivor. Information till de dansande delade vi ut som vanligt.

Hemsidan 2011
Under året har det inte hänt mycket utseendemässigt, men det har tillkommit flera nya funktioner för administratörer, bla så har fler fått möjligheten att redigera informationen på startsidan. Detta har också utnyttjats a en del, det är bra så vi får en aktiv hemsida. Inför kursstart för vårterminen 2012 så ändrades det att när man administrerar kurserna så skapas anmälningarna och schemat ur samma information, allt för att det skall vara samma info överallt.

Uppvisningar
Vi har glädjande fått närvara på några fasta evenemang och det var under året den stora Rock’n’Roll night med stor Cruising av amerikanska bilar i Nybro, där hade vi uppvisning på torget med tidsenligt klädsel, mycket uppskattat bland nybroborna. Under sommaren så var det även uppvisning på stadsfesten i Kalmar på provisorisk dansbana på Larmtorget.

Musikgruppen har inte haft så mycket aktivitet under året, men det blir mer under 2012. Dock skötte musiken under R-tävling och klubbmästerskap i Nybro.

Lokalgruppen
Har under 2011 underhållit lokalen. Det är en liten grupp på sex personer samt Kristina kanslisten som varit behjälplig med dagliga göromål. Lokalen har under året ett flertal gånger hyrts ut till privata till ställningar. Bland annat har vi haft några bröllopps- och födelsedags fester här samt många andra typer av fester. Alla har varit nöjda och glada efteråt och detta har gett klubben mycket fin PR. Vi har förmodligen har den finaste klubbanläggningen i hela landet fortfarande. Det har installerats utrymnings belysning i stora och lilla lokalen. Några bröllop har det varit inbokade under 2011. Kyl och Frys i köket har bytts ut.

Säker och trygg förening
Har under året varit sysselsatta med att justera formulär som ligger under Kalmar Kommuns hemsida och fliken Trygg och Säker förening. Ett samarbete som skall vidareutvecklas med åren. Nya föreningar har kommit till och träffarna gör en väldig nytta. Kenneth har ansvarat för detta arbete men ser gärna att det kommer lite nytänkande i framtiden. Nu är vi 20 tal föreningar som certifierat sig. 4 nya föreningar är på G.