Lokalbokning

Genom att använda formuläret godkänns att man läst och följer regler/information på länken nedan!
Email behöver inte fyllas i vid bokning av Studion, kontakta bokningsansvarig vid frågor rörande bokning!

Regler/Information

Regler/Information

Om nedanstående inte följs vid bokning kan ansvarig för bokningen komma att stoppas från framtida bokningar

Allmänt
Formuläret skall användas för bokning av Spinnrockarnas lokaler, vid bokning av Helsal, Stora Salen & Lilla Salen så krävs godkännande och bokningen skall därför ej antas godkänd förrän bekräftelse kommit på mail eller direkt via klubbens bokningsansvarig. Den person som är ansvarig för bokningen är ansvarig för att se till att lokalen städas, regler för städning finns uppsatta på klubben. Bokning av Studion får bara göras av klubbens Tävlingspar & Ansvarsposter. Boka inte Helsal om det endast är ett fåtal deltagare då detta hindrar ett eventuellt samtigt utnyttjande av Stora & Lilla salen.

Tävlingspar
Det är endast tillåtet att ha en aktiv bokning per tävlingspar, nästa tillfälle får inte bokas förrän det föregående har passerats. Inte tillåtet att boka mer än 1,5h/par vid ett bokningstillfälle och tid för städning skall ingå i bokad tid. Studion kräver inte godkännande utan kan antas godkänd när bokningen är sparad.

Bokning övriga
För övriga som vill hyra klubbens lokaler och har funderingar så rekommenderas att kontakt tas med klubbens bokningsansvarig (kontaktuppgifter under "KONTAKTA" i menyn).

Avbokning
Avbokning går ej att göra via formuläret utan skall ske via kontakt med bokningsansvarig vars uppgifter kan hittas under "KONTAKTA" på hemsidans meny. Det är viktigt att sköta avbokning vid förhinder för att inte hindra någon annans möjlighet att utnyttja lokalen.

Stäng info